Český červený kříž Oblastní spolek Ostrava pro vás připravil hned několik kurzů první pomoci. Kurzy budou vedeny pod dohledem zkušených lektorů, kteří mají několikaleté zkušenosti v oblasti školení první pomoci. Kurzy probíhají ve výukovém centru Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava.

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)
Český červený kříž má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích akcích a školách v přírodě. Na nejbližší možný termín kurzu se registrujte zde.

Datum: 9.10. – 7.11. 2021 
Délka kurzu: 40 hodin

Cena kurzu: 2 850 Kč

Doškolení ZZA

Datum: 12.10.2021, cena 1000 Kč

Život zachraňující úkony
Kurz je zaměřen na základní život zachraňující úkony (KPR, bezvědomí, masivní krvácení). Kurz je určen nejen pro zaměstnance pro poskytnutí první pomoci na pracovišti, ale pro všechny, kdo chtějí mít jistotu, že zvládnou krizovou situaci, když nastane.

1.Termín
Datum: 15.10.2021 v 17:00
Délka kurzu: 4 hodiny
Cena kurzu: 750 Kč

2.Termín
Datum: 8.11.2021 v 15:00
Délka kurzu: 4 hodiny
Cena kurzu: 750 Kč

Základy první pomoci
Obsahem normy jsou základy první pomoci – proto ji doporučujeme pro širokou veřejnost. Český červený kříž je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.

Datum: 9. – 18. 11.2021 vždy 16:30 – 19:00
Vyučovací dny: 9., 11., 16. a 18. listopadu
Délka kurzu: 20 hodin

Cena kurzu: 1 500 Kč

Přihlášky ke kurzům prosím zasílejte na skoleni@cckova.cz