Dárcovství krve

Odměňování a propagace bezpříspěvkových dárců krve je jedním z pilotních projektů Českého červeného kříže.Ve spolupráci s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava Statutárním městem Ostrava a Úřadem ČČK v Praze pořádáme pravidelné odměňování dárců v různých kategoriích. Kromě dárců z okresu Ostrava je v naší územní působnosti také odměňování dárců okresu Nový Jičín.

Jelikož krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli, vážíme si každého, kdo se ji rozhodne darovat pro potřebu druhých.

K předávání jsou dárci zváni pozvánkou a můžete se setkat s následujícími vyznamenáními:

1. Krůpěj krve

uděluje se přímo na krevním centru a je pro určena prvodárcům

2. Medaile prof. MUDr. Jana Janského

Bronzová medaile – ocenění za 10 odběrů

Stříbrná medaile – ocenění za 20 odběrů

Zlatá medaile – ocenění za 40 odběrů

3. Zlaté kříže

Zlatý kříž ČČK 3. třídy – ocenění za 80 odběrů

Zlatý kříž ČČK 2. třídy – ocenění za 120 odběrů

Zlatý kříž ČČK 1. třídy – ocenění za 160 odběrů

4. Plaketa ČČK „Dar krve – dar života“

ocenění za 250 odběrů udělované jednou za 2 roky na celorepublikovém setkání

Kromě ocenění pro dárce krve se můžeme setkat nově také s oceněním dárců kostní dřeně. Jedná se o Plakety prof. MUDr. Milana Haška. Tato plaketa je také předávána na celostátním zasedání těm dárcům, kteří poskytují krvetvorné buňky pro nepříbuzenskou transplantaci.

Prosíme bezpříspěvkové dárce, kteří dovrší uvedených počtů bezpříspěvkových odběrů, nechť si na krevním centru
vyžádají formulář na zařazení k odměňování. V případě potřeby nás prosím kdykoli kontaktujte na email darcikrve@cckova.cz