V rámci Světového dne ČK & ČP jsme si nadělili dva dárky.
Již dříve jsme Vás informovali o úpravách Náměstíčka před budovou OS ČČK Ostrava. V průběhu tohoto měsíce jej plánujeme dokončit za pomoci našich členů a dobrovolníků. Tyto úpravy můžeme provádět díky dotaci Statutárního města Ostravy z programu FajnOvy prostor, grantu společnosti Heimstaden, spolupráci Technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu a zahradní architekty, paní Věry Filipové.
Vyjma těchto úprav jsme dnes předáním staveniště zahájili rekonstrukci budov C+D v plánované výši přes 7 milionů Kč, to vše díky dotaci Ministerstva životního prostředí, dotaci Statutárního města Ostravy a také vlastním zdrojům.