V rámci Světového dne ČK & ČP jsme si nadělili dva dárky.
Již dřív jsme Vás informovali o úpravách Náměstíčka před budovou OS ČČK Ostrava, v průběhu tohoto měsíce jej dokončíme za pomoci našich členů a dobrovolníků. Tyto úpravy můžeme provádět díky získané dotaci Statutárního města Ostravy z programu FajnOvy prostor.
Vyjma těchto úprav jsme dnes předáním staveniště zahájili rekonstrukci budov C+D v plánované výši přes 7 milionů Kč, to vše probíhá díky dotaci Ministerstva životního prostředí, a také dotaci Statutárního města Ostravy.