24. června zasáhlo ve večerních hodinách jih Moravy, zejména Hodonínsko a Břeclavsko ničivé tornádo. Způsobilo značné materiální škody, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, řada lidí je zraněna.

Do pomoci postiženým se v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje zapojil i Český červený kříž. Kromě okamžité pomoci se zaměří na psychosociální pomoc a v závislosti na výtěžku sbírky nabídne i následnou pomoc při obnově.

Pomoc Českého červeného kříže lze podpořit prostřednictvím sbírkového účtu ČČK:

  • 333999/2700 v.s. 2101

Více v tiskové zprávě zde https://www.cervenykriz.eu/files/files/cz/tz/480.pdf

OS ČČK Ostrava, jakožto pověřený OS ČČK Moravskoslezského kraje nabídl již v nočních hodinách 24.6. svou pomoc OS ČČK Brno, který jako pověřený spolek OS ČČK Jihomoravského kraje na místě koordinuje pomoc červeného kříže. Vedení našeho OS ČČK monitoruje potřebu i nabídky pomoci a jsme připraveni vyslat na místo okamžitě své síly a prostředky – tedy především členy Humanitárních jednotek ČČK a také zřídit sběrné místo humanitární pomoci, pokud to bude třeba.