V sobotu 16. října 2021 proběhla v kongresovém centru Clarion v Ostravě třetí část celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy. Organizaci předávání zaštiťoval náš Oblastní spolek ČČK Ostrava ve spolupráci s Úřadem ČČK v Praze.

Zlaté kříže si převzali dárci, kteří darovali krev či její složku 160 krát. Tentokrát se jednalo o 228 dárců ze Střední a Severní Moravy. Tito dárci se zařadili mezi 4.144 nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Vyznamenání dárcům předával MUDr. Petr Vlk, viceprezident ČČK.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišli i další hosté – MUDr. Jana Furková a Bc. Naděžda Kalužová (Krevní centrum Ostrava), Ing. Michal Adámek (VZP-regionáoní pobočka Ostrava), MUDr. Slavomír Rosík (revizní lékař RBP), Ing. Jan Panáček (vedoucí řízení pobočkové sítě ČPZP) a Ing. Zdeněk Neustupa (předseda OS ČČK Ostrava).

Věříme, že příklad vyznamenaných dárců krve pomůže oslovit a získat nové bezpříspěvkové dárce krve. V současné době se ročně prvodárci stane 27.000 našich spoluobčanů, přitom potřeba je o 6.000 ročně vyšší!

Ceremoniál obohatilo vystoupení Hany Fialové, nositelky ceny Thálie v kategorii opereta/muzikál a členky souboru Národního divadla moravskoslezského, za klavírního doprovodu Jiřího Janíka. Moderace předávání se ujal Petr Hanzlík.

Všem dárcům bychom chtěli ještě jednou poděkovat a poděkování patří také organizátorům slavnostního předávání Alžbětě Hrabovské a Miladě Němčíkové, bez kterých by se ceremoniál nemohl uskutečnit.