V úterý 2. listopadu se po delší odmlce způsobené pandemií koronaviru uskutečnilo oceňování bezpříspěvkových dárců krve zlatou medailí prof. MUDr. Jana Jánského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve.

Téměř 70 dárců krve přivítali v reprezentativních prostorách jednací síně zastupitelstva města Ostravy Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora města Ostravy a MgA. et MgA Marek Prášil, místopředseda Oblastní výkonné rady ČČK Ostrava a jako hosté byli přítomni také zástupci Krevního centra Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě i všech pojišťoven, které dárcům věnovaly své dárky.

Děkujeme za spolupráci a poskytnutí těchto reprezentativních prostor Statutárnímu městu Ostrava a za věcné dary pro všechny oceněné, které věnoval Magistrát města Ostravy, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Děkujeme!!!

Daruj krev, zachráníš život.