Zdravotník Červeného kříže komunikuje s uprchlíky z Ukrajiny

Český červený kříž Oblastní spolek Ostrava využívá všech dostupných možností, jak pomoci Ukrajině, ve které probíhá válečný konflikt.

Pokud můžete nabídnout ubytování lidem prchajícím před válkou, kontaktujte prosím Krajské asistenční centrum

kacpu@msk.izscr.cz
+ 420 950 739 950

nebo Krajský úřad

ubytovaniukrajina@msk.cz
+420 800 720 210

Od 8.3.2022 zřizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s naším Oblastním spolkem Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na Černé louce v Ostravě.

Příchozím uprchlíkům poskytneme veškeré potřebné služby humanitární pomoci od koordinace ubytování a psychosociální pomoci včetně zajištění dokladů a zdravotního pojištění.

Na místě budou kromě členů Českého červeného kříže společně pracovat složky Integrovaného záchranného systému, zástupci zdravotní pojišťovny VZP a další instituce.

Vše probíhá za koordinace Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Další činnosti našich dobrovolníků:

Naši zdravotníci jsou součástí humanitárních vlaků.

Ukrajinskému červenému kříži jsme zavezli flotilu sanitní vozidel.

Přijali jsme stovky uprchlíků z Ukrajiny přímo u nás v Ostravě. 

Připravujeme a odesíláme materiální pomoc přímo na Ukrajinu.

Organizujeme sbírku materiální pomoci v Ostravě.

Jednáme s krizovým štábem města a kraje a připravujeme další pomoc.