Ošacovací středisko ČČK Ostrava košile

Pátrací služba je specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě.

Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže
a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

Co je naším cílem

  • předcházet rozdělování rodin a ztrátám kontaktu mezi rodinnými příslušníky,
  • obnovovat a udržovat kontakty mezi členy rodin v případě, že selhaly ostatní komunikační prostředky,
  • pomáhat nalézt nezvěstné členy rodin,
  • objasňovat osudy nezvěstných rodinných příslušníků.

Podmínky využití Pátrací služby

O spolupráci lze požádat při ztrátě kontaktu s rodinnými příslušníky z důvodu: 

  • ozbrojených konfliktů, včetně 1. a 2. světové války, a jiných násilných situací,
  • katastrof přírodních nebo způsobených člověkem,
  • migrace
  • jiných vážných humanitárních potřeb.

Pátrací služba ČČK nabízí své služby občanům ČR, ale i cizincům, a to v souladu se základními principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Žádosti jsou přijímány pouze od rodinných příslušníků.

Kontakty

Koordinátor Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
Černá louka Ostrava
+420 731 652 267

tracingservice@cervenykriz.eu 

Nejbližší oblastní spolek ČČK
www.cervenykriz.eu/adresar-os-cck

Překlad letáku pro Pátrací službu