srovnání zahrádky ččk ostrava

 

Primátor Statutárního města Ostravy pan Tomáš Macura dnes z rukou vedení našeho spolku převzal historicky první cenu OS ČČK Ostrava.
Byla tak založena tradice, kterou chceme vždy jednou ročně ocenit osobnosti, které nad rámec svých povinností pomáhají rozvoji naší organizace.
Rozhodnutí Oblastní výkonné rady ČČK, udělit první cenu právě panu Macurovi bylo jednohlasné. Jeho zájem o aktivity naší organizace, osobní účast při předávání ocenění dárcům krve i jiných akcích ČČK či pomoc s rozvojem zázemí je mimořádná… Gratulujeme a děkujeme!!! ❤️