V posledních dnech sužují Turecko a Sýrii rozsáhlé důsledky zemětřesení, které zasáhlo mnoho oblastí. Turecký a Syrský červený půlměsíc aktivně pracují na vyhledávání, vyprošťování a poskytování první pomoci raněným a zasaženým.

 

Aktuálně působí v terénu více než tři tisíce záchranářů a humanitárních pracovníků Tureckého a Syrského červeného půlměsíce.

 

 

Český červený kříž prozatím pomáhá na dálku.

 

Je to závod s časem, ve kterém naléhavě potřebujeme vaši pomoc.
Další lidé jsou stále uvězněni v troskách budov, a čas i podmínky pro jejich přežití jsou neúprosné.
Pomozte nám pomáhat.
  • QR kódem (viz foto)
  • přes účet 333999/2700, v. s. 2301
  • on-line zde
Děkujeme všem, kteří pomoc poslali.
Pro sledování aktuálního vývoje situace doporučujeme: