Dnes byly našemu spolku z rukou pana Lukáše Chalase, vedoucího odboru zdravotnictví Moravskoslezský kraj oficiálně předány nové resuscitační figuríny a komplexní výukový a prezentační systém společnosti Laerdal. Proběhlo také zaškolení lektorského sboru panem Vratislavem Příhodou. Věříme, že tyto novinky zkvalitní a zatraktivní nejen všechny kurzy a školení první pomoci, výcvik obou našich jednotek, ale potkáte se s nimi také na mnoha prezentačních akcích pro širokou veřejnost.
Kromě 6 nových figurín s bezdrátovým připojením a detailním záznamem prováděné resuscitace s možností hromadného výcviku kardiopulmonální resuscitace a projekcí na dataprojektor či TV, jsme obdrželi také 1 “celotělovou” Resusci Anne včetně polohovatelných končetin a trauma-modulu, na které můžeme cvičit také manipulaci s pacientem, poskytnutí první pomoci na jednotlivých poraněních či detailnější vyhodnocení kvality prováděné resuscitace, včetně rozšířené resuscitace s využitím pomůcek.
Děkujeme:
Moravskoslezský kraj