Obdrželi jsme nové vozidlo

Obdrželi jsme nové vozidlo

1. dubna 2022 nám bylo z iniciativy primátora města pana Tomáše Macury za přispění řady firem předáno vozidlo VW Crafter, ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava. Jeho variabilita (9 míst k sezení, která je možno odmontovat a využít velký nákladový prostor) nám...
Pátrací služba Červeného kříže

Pátrací služba Červeného kříže

Pátrací služba je specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace...
Ošacovací středisko ČČK Ostrava

Ošacovací středisko ČČK Ostrava

Naše ošacovací středisko poskytne oblečení lidem, kteří prchají před válečným konfliktem na Ukrajině.  Lidé si mohou oblečení vyzvednou v našem areálu Českého červeného kříže Ostrava na ulici Červeného kříže 4. Čas vyzvednutí je zapotřebí předem dohodnou s paní Ilonou...
Sběrné místo ve Wattově ulici

Sběrné místo ve Wattově ulici

Do našeho města denně míří stovky občanů, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Tito lidé často s sebou nemají ani věci pro běžnou každodenní potřebu. Budeme vám velmi vděční, pokud nám svými dary pomůžete těmto lidem pomoci. Město Ostrava obnovuje příjem darů na...
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Český červený kříž Oblastní spolek Ostrava využívá všech dostupných možností, jak pomoci Ukrajině, ve které probíhá válečný konflikt. Pokud můžete nabídnout ubytování lidem prchajícím před válkou, kontaktujte prosím Krajské asistenční centrum kacpu@msk.izscr.cz+ 420...