Sběrné místo ve Wattově ulici

Sběrné místo ve Wattově ulici

Do našeho města denně míří stovky občanů, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Tito lidé často s sebou nemají ani věci pro běžnou každodenní potřebu. Budeme vám velmi vděční, pokud nám svými dary pomůžete těmto lidem pomoci. Město Ostrava obnovuje příjem darů na...
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Český červený kříž Oblastní spolek Ostrava využívá všech dostupných možností, jak pomoci Ukrajině, ve které probíhá válečný konflikt. Pokud můžete nabídnout ubytování lidem prchajícím před válkou, kontaktujte prosím Krajské asistenční centrum kacpu@msk.izscr.cz+ 420...
Výběrové řízení na rekonstrukci hlavní budovy

Výběrové řízení na rekonstrukci hlavní budovy

Český červený kříž Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci hlavní budovy. Přihlášky můžete podávat do 16.3.2022 do 12:00 hodin. Prohlídka budovy bude organizována dne 8.3.2022 od 9:00 hodin. Kompletní dokumentaci k plánované rekonstrukci a podmínky pro...
Informace jak pomoci Ukrajině

Informace jak pomoci Ukrajině

Sbírka Českého červeného kříže na pomoc Ukrajině Své příspěvky prosím zasílejte na transparentní účet číslo 333999/2700 s variabilním symbolem 1502. Veškeré důležité informace najdete na webu Ministerstva vnitra České republiky. Informace pro občany Ukrajiny najdete...
Víkendové cvičení členů OS ČČK

Víkendové cvičení členů OS ČČK

Předposlední lednový víkend se členové Záchranného týmu a Humanitární jednotky Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava vydali prohloubit své znalosti na zasněženou Čeladnou. Během víkendu se uskutečnilo mnoho zajímavých modelových zdravotnických zásahů,...