Mládež Oblastního spolku ČČK Ostrava

Mládež Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava je skupina zájemců o první pomoc ve věku od 15 do 26 let.

V průběhu celého roku pořádají pro své členy školení na nejrůznější témata z oblasti první pomoci. Jednou až dvakrát za rok se uskutečňuje zdravotnický víkend. Jedná se o delší cvičení v přírodě zaměřené na upevnění znalostí první pomoci včetně různých přednášek profesionálů a teambuildingových aktivit.

Mládež Oblastního spolku ČČK Ostrava spolupracuje také s dalšími organizacemi v našem kraji. Nedávno navázali spolupráci se Spolkem Počteníčko, který pořádá projekty jako Hodinový vnuk, Student v lese nebo v aktuální situaci pandemie projekt Mezičasy. Také jsou v úzkém kontaktu se třemi ostravskými gymnázii – Matiční gymnázium, Wichterlovo gymnázium a Gymnázium F. Hajdy.

V průběhu roku můžete členy mládeže potkat jako dobrovolníky dobročinných sbírek. Nejčastěji je to sbírka Světluška na pomoc zrakově postiženým lidem a sbírka na pomoc v boji proti rakovině.

V neposlední řadě každý rok školí žáky devátých tříd v rámci projektu První pomoc pro život.

Aktivity našich nejmladších členů můžete sledovat na  sociálních sítích. Najdete je na Facebooku a Instagramu. Pokud byste měli zájem se stát jejich členem nebo máte  jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat!