Přidej se mezi nás

Staň se členem / dobrovolníkem Českého červeného kříže

Nečekej, že pomůže někdo jiný.

Staň se členem či dobrovolníkem Českého červeného kříže a pomáhej s námi!

Chcete-li se stát členem Českého červeného kříže, vytiskněte a vyplňte si přihlášku. Následně kontaktujte předsedu některé z Místních skupin Českého červeného kříže, seznam kontaktů naleznete zde nebo můžete kontaktovat přímo Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava zde.

Kdo se může stát členem Českého červeného kříže?

Členem Českého červeného kříže může být každá fyzická osoba starší 6 let, která je státním občanem České republiky nebo na jejím území dlouhodobě či trvale pobývá, nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním Českého červeného kříže, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování prostřednictvím některé součásti Českého červeného kříže.

Jakmile bude schváleno vaše členství, dle zájmu a po domluvě s předsedou vaší Místní skupiny či vedením Oblastního spolku se plynule a dobrovolně dle časových možností zapojíte do pomoci v některé z našich činností. Ať už se jedná o poskytování zdravotnických asistencí, prezentaci, školení a kurzy první pomoci, humanitární pomoc, sociální činnosti a další.

Více informací naleznete ve Stanovách Českého červeného kříže, ke stažení zde.

Nechcete-li být přímo členem naší organizace, můžete se přihlásit za dobrovolníka Českého červeného kříže.

Dobrovolníkem Českého červeného kříže je fyzická osoba, která není členem Českého červeného kříže ani k němu není v pracovním poměru, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním Českého červeného kříže, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti Českého červeného kříže na základě uzavřené dohody.