Dárcovství krve

Kontakt:

darcikrve@cckova.cz

+420 602 721 644

Odměňování a propagace bezpříspěvkových dárců krve je jedním z pilotních projektů Českého červeného kříže.Ve spolupráci s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava Statutárním městem Ostrava a Úřadem ČČK v Praze pořádáme pravidelné odměňování dárců v různých kategoriích. Kromě dárců z okresu Ostrava je v naší územní působnosti také odměňování dárců okresu Nový Jičín.

Jelikož krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli, vážíme si každého, kdo se ji rozhodne darovat pro potřebu druhých.

K předávání jsou dárci zváni pozvánkou a můžete se setkat s následujícími vyznamenáními:

1. Krůpěj krve

uděluje se přímo na krevním centru a je pro určena prvodárcům

2. Medaile prof. MUDr. Jana Janského

Bronzová medaile – ocenění za 10 odběrů

Stříbrná medaile – ocenění za 20 odběrů

Zlatá medaile – ocenění za 40 odběrů

3. Zlaté kříže

Zlatý kříž ČČK 3. třídy – ocenění za 80 odběrů

Zlatý kříž ČČK 2. třídy – ocenění za 120 odběrů

Zlatý kříž ČČK 1. třídy – ocenění za 160 odběrů

4. Plaketa ČČK „Dar krve – dar života“

ocenění za 250 odběrů udělované jednou za 2 roky na celorepublikovém setkání

Kromě ocenění pro dárce krve se můžeme setkat nově také s oceněním dárců kostní dřeně. Jedná se o Plakety prof. MUDr. Milana Haška. Tato plaketa je také předávána na celostátním zasedání těm dárcům, kteří poskytují krvetvorné buňky pro nepříbuzenskou transplantaci.

POTVRZENÍ do zaměstnání, pro daňové úlevy aj. – o potvrzení o dárcovství můžete požádat prostřednictvím e-mailu: darcikrve@cckova.cz. Zde uveďte své jméno a příjmení, datum narození, místo transfúzní stanice, počet odběrů. Pro rychlejší vystavení dokladu nám zašlete potvrzení o odběrech (potvrzení z odběrového centra, kopie kartičky). Následně Vám zašleme v co nejbližším možném termínu zpět, na Váš e-mail.

Pro více informací klikněte zde.

V případě potřeby nás prosím kdykoli kontaktujte na email darcikrve@cckova.cz