Maskování poranění

Maskéři Českého červeného kříže jsou neodmyslitelnou součástí našeho Oblastního spolku Českého červeného kříže, který se zabývá výukou první pomoci, soutěžemi a přípravou občanů k poskytování první pomoci.

Maskér Českého červeného kříže je schopen se samostatně podílet na přípravě a sehrání modelových situací včetně jejich namaskování. Stará se o namaskování vlastního poranění, výběr vhodného figuranta, poučení o sehrání projevu poraněného s ohledem na namaskované poranění.

Dovednost a znalosti maskérů Českého červeného kříže jsou hojně využívány také mimo naši organizaci. Všechny složky Integrovaného záchranného systému mohou našich maskérů využít při přípravě cvičení, soutěží a školení svých zaměstnanců. Významnou součástí práce maskérů je prezentace jejich práce při veřejných akcích, kdy se laická veřejnost seznamuje s jednotlivými projekty Českého červeného kříže. Tyto ukázky maskérské práce jsou mediálně velmi atraktivní a přispívají značnou měrou k propagaci poslání a projektů Českého červeného kříže.

Maskéry Českého červeného kříže je také možno využít při natáčení filmů, seriálů a dalších projektů.

V případě zájmu o tuto činnost nás prosím neváhejte kontaktovat!