Pomáháme pečovat

aneb základy moderního ošetřovatelství v praxi

Základem úspěšné funkce lůžkových zdravotnických zařízení je dostatek zdravotnického personálu. Existují však situace, kdy množství nemocných vyžadujících zdravotní péči může převýšit kapacitu zdravotnického systému danou jeho personálními možnostmi.

Jednou ze situací, kdy může taková situace nastat jsou například rozsáhlé epidemie infekčních nemocí, aktuálně covid-19. Profesionální zdravotnický personál lze za výjimečných okolností doplnit o poučené laiky, kteří v roli pomocného personálu umožní profesionálům věnovat se více nemocným nebo načerpat síly do další služby.

Příprava takového personálu, který pomůže zdravotníkům pečovat o nemocné, je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže. Některá zdravotnická zařízení, vzhledem k očekávanému nárůstu počtu hospitalizovaných, indikovala Českému červenému kříži zájem o školení takového personálu.

Proto Český červený kříž, včetně Oblastního spolku Ostrava, zahájil pořádání jednodenních kurzů, v nichž se uchazeči seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Získané dovednosti mohou být v případě potřeby využity těmito dobrovolníky či brigádníky v nemocnicích, sociálních zařízení nebo i doma při péči o blízké.

To všem pomůže odlehčit zdravotnickému systému!

Podrobné informace, podmínky přijetí a samozřejmě i přihlášení do kurzu najdou zájemci na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu. Máte-li zájem pomáhat pečovat o druhé, kontaktuje přímo náš Oblastní spolek ČČK Ostrava ve věci aktuálních termínů kurzu!

Partnery projektu Pomáháme pečovat jsou: