Prezentace první pomoci

Jedním z našich cílů je zvýšit povědomí o důležitosti poskytování první pomoci a nezastupitelné úloze bezprostřední pomoci blízkému v kritické situaci před příjezdem profesionálních zdravotníků.

Ideální příležitostí, jak tyto úkony představit co nejširšímu spektru lidí jsou prezentační akce, kterých se za normální situace konají ročně desítky.

Každoročně pořádáme prezentační akce ke Světovému dni Červeného kříže (8.5.) či ke Světovému dni první pomoci (druhá sobota v září). Aktivně se účastníme také Dnů NATO, výročních akcí jednotlivých obcí a desítek dalších akcí našich partnerů.

V případě, že pořádáte prezentační akci a měli byste zájem lidem představit život zachraňující úkony či jim představit dynamickou ukázku naší činnost, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Ostrava žije první pomocí

Ostrava žije první pomocí je jednou z největších preventivních akcí v Moravskoslezském kraji, probíhá v ostravském Trojhalí Karolina a navazuje na 11 úspěšných ročníků akce Hrad žije první pomocí. Celá akce má tři hlavní části. První z nich cílí na širokou veřejnost, která si chce vyzkoušet základy první pomoci v praxi. Pro tyto zájemce připravujeme zážitkové trasy, kterými je provedou naši zkušení zdravotníci, můžu si vyzkoušet své reakce při nasimulovaných situacích, které je mohou potkat kdykoliv v běžném životě.

Během celého dne probíhá také Memoriál Marcely Peterové, soutěž pro nezdravotnické složky Integrovaného záchranného systému v poskytování první pomoci, který je pojmenovaný na počest zesnulé velitelky Záchranného týmu Českého červeného kříže Ostrava. Pro tříčlenné týmy policistů, hasičů a příslušníků armády je připraveno několik nasimulovaných stanovišť. Zde je zkušení záchranáři a lékaři hodnotí, jak se vypořádali se situacemi, které je mohou potkat jak v civilním, tak i profesním životě.

Nedílnou součástí je bohatý doprovodný program, na kterém se podílí všechny složky Integrovaného záchranného systému a další partneři. Během celého dne si mohou návštěvníci prohlédnout jejich techniku a činnost nejen při statických, ale především dynamických ukázkách. Speciální část programu je věnována dětem, pro které je připravena dětská zábavně-vzdělávací trasa zaměřená na základy první pomoci, základy prevence požárů i kriminality.

www.ostravazijeprvnipomoci.cz