Soutěže první pomoci a cvičení

Soutěže v poskytování první pomoci prověřují nejen schopnosti jednotlivých účastníků řešit náročné situace a kvalitně poskytnout první pomoc, ale i sehranost týmu při zásahu v krizových situacích.

Pro naše nejmladší jsou připraveny soutěže Mladých zdravotníků, které jsou rozděleny do dvou kategorií dle věku. Předmětem soutěžení jsou nejen praktické dovednosti poskytování první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, ale také doprava raněných, obvazová technika a znalosti z historie hnutí Červeného kříže či základy hygieny.

Všechny soutěže jsou postupové a vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního. Vítězové regionálních kol si měří síly na národním kole.

FACE je zkratkou pro First Aid Convention in Europe. Tato akce se skládá ze dvou částí. První je Evropská soutěž v poskytování první pomoci. Účastní se jí elitní družstva první pomoci dospělých z národních společností červeného kříže celé Evropy, vítězové národních kol soutěží. Druhou část akce tvoří různé workshopy, kde účastníci diskutují o novinkách v poskytování první pomoci a podobných tématech.

Kromě vlastních soutěží se členové ČČK účastní i jiných soutěžních klání jako jsou akce Rescue Maraton, Den první pomoci Ostravské univerzity a další.  

Oblastní spolek ČČK Ostrava pořádá pravidelně pro své členy různá cvičení. Jedná se o jednodenní či častěji víkendové akce zaměřené na výcvik členů zařazených v jednotlivých organizačních složkách (Humanitární jednotka, Záchranný tým a Mládež). Výcvik probíhá nejen v oblasti poskytování první pomoci, ale také krizové připravenosti, tedy zajištění nouzového ubytování, stravování, registrace,… Pravidelně se účastníme také celorepublikových cvičení Humanitárních jednotek ČČK a jako druhosledová složka IZS také cvičení Integrovaného záchranného systému a to jak v roli účastníků – cvičících, tak také v rolích figurantů a maskérů.

Letošní termíny jednotlivých kol budou doplněny později, dle aktuální epidemiologické situace.