Humanitární jednotka

Humanitární jednotky jsou hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. Při tvorbě struktury Humanitárních jednotek, Český červený kříž vycházel ze světových statistik, z nichž vyplývá, že při katastrofách velkého rozsahu nalezneme na místě neštěstí:

» 20 % těžce zraněných

» 40 % lehce zraněných

» 40 % nezraněných

O těžce zraněné se postarají v rámci Integrovaného záchranného systému v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky (v našem případě Humanitární jednotky a Záchranný tým) jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených. Jedná se o zajištění nouzového ubytování, stravování, sociální a psychologickou pomoc postiženým stejně jako jejich registraci či ošacení.

Členy humanitárních jednotek mohou být členové a dobrovolníci Českého červeného kříže starší 18 let, kteří dosud nejsou zapojení do Integrovaného záchranného systému (například v rámci svého zaměstnání). Humanitární jednotka Českého červeného kříže má (min.) 21 členů v následující struktuře dle odbornosti a vymezených hlavních úkolech:

  • velitel
  • zdravotnická sekce
  • ubytovací sekce
  • stravovací sekce
  • psychosociální sekce
  • technická sekce

Pro vlastní zásah se rozkazem velitele sestavují oddíly (skupiny). Složení jednotlivých zásahových skupin se flexibilně určuje výběrem z jednotlivých sekcí s ohledem na potřebu v místě nasazení (např. evakuační centrum).