Krizová připravenost Českého červeného kříže

Krizová připravenost a pomoc Českého červeného kříže během katastrof a dalších mimořádných událostí je jednou ze základních činností, ukotvenou v zákoně o červeném kříži. V minulosti jsme poskytovali humanitární, psychosociální, zdravotnickou a materiální pomoc během několika povodní jednak na území kraje (ničivé povodně na celém území kraje v roce 1997, bleskové povodně na Novojičínsku, Karvinsku) tak i kolegům v celé ČR (povodně v roce 2002, 2009, 2010). Pomáhali jsme během železničního neštěstí ve Studénce, po výbuchu domu ve Frenštátě pod Radhoštěm, po tragickém požáru v Bohumíně, u pátrací akce či v nynější době jsme naplno zapojeni do zmírnění následků a pomoci v době epidemie Covid.

Oblastní spolek Českého Červeného kříže Ostrava řeší krizovou připravenost ve dvou územních oblastech. Jednak na území své působnosti, tedy konkrétně okresu Ostrava a Nový Jičín, kde má připraveny dvě jednotky – Humanitární jednotku a Záchranný tým, obě zařazené do Integrovaného záchranného systému ČR jako druhosledové složky na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání uzavřené s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Jako pověřený spolek je ale také zodpovědný za krizové řízení a koordinaci pomoci na území celého kraje. Hlavním nástrojem krizové připravenosti jsou Humanitární jednotky jednotlivých Oblastních spolků Českého červeného kříže, je také zřízen Krajský pohotovostní sklad Českého červeného kříže. Na úrovni operačního řízení je ustanoven Krizový štáb pověřeného spolku, který koordinuje a řídí poskytování pomoci na území celého kraje. Krizové štáby a sklady zřizuje také každý Oblastní spolek Českého červeného kříže.

V případě krizové situace volejte na číslo +420 702 090 892

Krizovou připravenost Českého červeného kříže v Moravskoslezském kraji řeší především tyto dokumenty:

1. Zákon 26/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži

z něhož jasně vyplývá, že Český červený kříž plní zejména tyto úkoly

• působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí

• poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby

• působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby

• působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče

2. Dohoda o plánované pomoci na vyžádání uzavřená mezi OS ČČK Ostrava a Hasičským záchranným sborem MSK

řeší postavení Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava jako pověřeného spolku pro Moravskoslezský kraj, který je pověřen jednáním a koordinací všech dalších složek Českého červeného kříže v rámci Integrovaného záchranného systému na území kraje.

Český červený kříž se touto dohodou stává ostatní složkou Integrovaného záchranného systému podle § 4 odst. 2 zákona a síly a prostředky uvedené v příloze této dohody budou zahrnuty do poplachového plánu Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.

3. Směrnice ČČK č.4/2012 o Humanitárních jednotkách ČČK

která především stanovuje hlavní oblasti činnosti Humanitárních jednotek

• psychosociální pomoc

• zdravotnická pomoc

• humanitární pomoc, včetně péče o evakuované osoby

4. Směrnice Českého červeného kříže č.1/2013 o krizovém řízení v Českém červeném kříži

která mimo jiné řeší především opatření pověřeného Oblastního spolku, závazná pro všechny Oblastní spolky na území příslušného kraje. Ta nesmí být v rozporu s rozhodnutím Ústředního krizového štábu ČČK nebo jiného ústředního orgánu ČČK. Pokud je předsedou Oblastní výkonné rady svolán krizový štáb příslušného Oblastního spolku, pak řídí poskytování pomoci na území daného spolku. Pokud některá z organizačních jednotek potřebuje podporu při realizaci nebo při poskytování pomoci, je povinna neprodleně nahlásit tuto skutečnost orgánu vyššího stupně.

Celý soubor ZDE

Složky zařazené do krizové připravenosti