Záchranný tým

Záchranný tým vznikl v říjnu roku 2003 jako součást Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě. Impulzem byla především vzrůstající poptávka zajištění zdravotnických asistencí a s tím související potřeba zkvalitnit tyto námi poskytované služby.  

Kromě hlavní činnosti, tedy zdravotnického zajištění akcí, se ale členové týmu podílejí také na prezentacích a ukázkách první pomoci, lektorování kurzů a školení první pomoci, maskování poranění při cvičeních Integrovaného záchranného systému, pořádání akce Ostrava žije první pomocí (dříve Hrad žije první pomocí) a účastní se cvičení Integrovaného záchranného systému a soutěží v poskytování první pomoci.

Záchranný tým je ale také po boku Humanitární jednotky nástrojem pro řešení krizové připravenosti, pomáhá během katastrof a mimořádných událostí především v oblasti poskytování zdravotnické pomoci, monitoringu území a poskytování psychosociální podpory. Členem týmu se může stát člen Českého červeného kříže či některého z kolektivních členů Českého červeného kříže starší 18 let, který je minimálně absolventem kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Stává se nejprve čekatelem, slouží po boku řadových a zkušenějších členů a po odsloužení stanoveného počtu hodin, úspěšném složení vstupních zkoušek a odsouhlasení schůzí týmu, jakožto nejvyšším orgánem Záchranného týmu, se může stát plnohodnotným členem Záchranného týmu.

Vzdělání a kvalifikace členů jsou různorodé – lékaři, zdravotní sestry, zdravotničtí instruktoři, diplomovaní zdravotničtí záchranáři, studenti medicíny, minimálně však musí všichni splňovat kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí. V rámci členství si pak dále doplňují vzdělání a tak máme ve svých řadách osoby vyškolené v poskytování psychosociální podpory, první psychologické pomoci, Krizové intervence, maskéry Českého červeného kříže, členy Registru rozhodčích, školitele AED atd. Více informací o týmu získáte na samostatné stránce: www.zachranny-tym.cz