První pomoc

Poskytnout první pomoc člověku v ohrožení života je nejen naší morální povinností, ale ukládá nám to i zákon. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude v naší bezprostřední blízkosti někdo ohrožen na životě.

Pokud chcete být na tyto nepředvídatelné situace připraveni, jsou vám k dispozici naše kurzy a školení první pomoci.

Na stránce soutěží naleznete informace, jaké soutěže Český červený kříž pořádá a jak probíhají. Potkat naše členy můžete ale také na mnoha prezentačních akcích ve městě i okolí.

Pod odkazem maskování se můžete podívat, jak probíhá profesionální maskování modelových situací a poranění.

Základní dokumentem v poskytování první pomoci jsou pravidelně aktualizované Standardy poskytování první pomoci, jejíž aktuální znění si můžete stáhnout ZDE.  
Ve spolupráci s FTV Prima vznikla za odborné garance národní společnosti ČČK instruktážní videa zaměřená na první pomoc v deseti život nebo zdraví ohrožujících situacích. Klikněte a prohlédněte si je! 
V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte našeho koordinátora kurzů a školení.